Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2010

Δωρεά ενός σπάνιου φίλου

.
Είναι κάτι που από καιρό θέλαμε να μοιραστούμε μάζί σας. 
Δωρεά ενός σπάνιου φίλου. 
Του θανάση. 

.
.
.